Communicatieadviseur European Sports for All Games

Bij de European Sports for All Games – onderdeel van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 – was ik verantwoordelijk voor de contacten en inzet van de ambassadeurs en voor perscontacten en woordvoering. Zo verscheen er bijvoorbeeld een item in het Jeugdjournaal over de Games en publiceerden andere Friese, landelijke en Europease (o.a. ARD) media over het evenement, zowel online (zie hieronder een paar voorbeelden) als offline. Daarnaast pakte ik op wat nodig was om het evenement tot een succes te maken.