Communicatieadviseur Pilot Watergebiedsplan Appelschap, Wetterskip Fryslân

strategisch communicatieplan met ruimte voor afzonderlijke belangen en identiteiten van samenwerkende partijen / begeleiding projectgroep zodat ze de uitvoering zelf kunnen doen