Communicatieadviseur, provincie Fryslân en gemeenten Noordoost Fryslân

Voor de provincie Fryslân en de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werkte ik mee aan de totstandkoming van een nieuw vervoersysteem voor Wmo- en leerlingenvervoer. Om ook in de toekomst vervoersmogelijkheden te bieden aan iedereen die dat nodig heeft, moest er iets veranderen. Er kwam een nieuw systeem waarbij regie (het aannemen en inplannen van ritten) en uitvoering (het rijden van ritten) werd gescheiden. Een roerige tijd brak aan, want niet alle vervoerders waren blij met het systeem. Er werd bijvoorbeeld twee keer bezwaar gemaakt tegen de gunning van de aanbesteding. Ook politiek was het een roerige tijd.

Ik was verantwoordelijk voor de communicatie rondom de aanbestedingen en de invoering van het nieuwe systeem in januari 2018. Voor dat laatste bedachten we samen met een bureau een naam en ontwikkelden we een huisstijl.