Scrum is hot. De methode is ontstaan in de softwareontwikkeling en maakt inmiddels en flinke opmars in andere sectoren. In 2013 introduceerde emeritus hoogleraar Betteke van Ruler de Reflectieve Communicatiescrum als mogelijke vervanger voor het communicatieplan. Maar wat is scrum nu eigenlijk en waarom zou je het inzetten?

Wat is scrum?

Scrum is een manier van ‘agile’ werken. Agile betekent flexibel en wendbaar.

We zijn gewend om plannen te maken en die vervolgens uit te voeren en tenslotte te evalueren. Dat laatste blijft er overigens nog wel eens bij in ons vakgebied, maar dat terzijde. Dat plan is als het lopen van een estafette. Je maakt het plan en vervolgens voer je de verschillende stappen uit zoals je die vooraf hebt bedacht en afgesproken. Heel soms wordt er onderweg iets bijgesteld, maar vaak is dat lastig. Je hebt immers afspraken gemaakt over de uitvoering van het plan. Dat werkt alleen optimaal als er tijdens de uitvoering geen onverwachte dingen gebeuren en als de omgeving stabiel is.

In de scrummethodiek stel je doelen en ambities voor de eindstreep. En je begint met het uitvoeren van de eerste stap met een heel concreet eindresultaat. Pas daarna bepaal je wat de volgende stap is, op basis van wat je geleerd hebt uit de eerste stap. De methodiek is strak, de ruimte daarbinnen heel flexibel. Er zijn heldere rollen voor de opdrachtgever, voor de stakeholders en voor het team dat het werk uiteindelijk uitvoert. En dan is er natuurlijk de scrum master, die ervoor zorgt dat het team zonder belemmeringen datgene kan uitvoeren dat er gedaan moet worden.

De voordelen van scrum

Als het scrumproces goed wordt uitgevoerd, betekent dat meestal snel resultaat, een actief en gemotiveerd team, meer focus, draagvlak doordat de stakeholders ook nauw betrokken zijn en evaluatie terwijl je bezig bent. Mijns inziens is dat laatste een van de grote voordelen van scrum: je weet wat je aan het doen bent, en reflecteert daarop. Accountability (rekenschap afleggen en verantwoordelijkheid nemen) zit ingebakken in de methode.

De nadelen van scrum

Ja hoor, er zijn ook nadelen aan scrum. In scrum heeft de opdrachtgever – of eigenlijk past de scrumbenaming product owner veel beter als term – een grote rol. Bovendien vraagt de methode om ‘dedicated’ teams. In de meest ideale scrumsituatie zijn de teams een aantal weken alleen met scrum aan de slag. En die tijd vrij maken blijkt voor zowel het team als de product owner in de praktijk best lastig. Ook is scrum niet geschikt voor hele complexe projecten, waarbij je nog niet zo goed weet wat het einddoel is. Dan is eerst meer voorwerk nodig. Voor de hele eendimensionale (kleine) projecten is scrum ook geen goede optie. Al zijn ook dan veel van de principes van scrum goed toe te passen.

Tot slot

Als ik uitleg wat scrum is en inhoudt, hoor ik vaak: maar dat doe ik eigenlijk al. Dat klopt! En dat is ook het leuke van scrum, het voelt natuurlijk. Door het toepassen van de methode of een aantal elementen daaruit, formaliseer en omarm je het flexibele dat je dagelijks tegenkomt. En dan krijgt het meerwaarde. Wedden dat het jou ook iets oplevert?

 

Bekijk het scrumaanbod van Skylk