Het is nog niet zo lang geleden dat ik worstelde met mijn vak communicatie. Communicatieplannen schrijven? Ik deed het nog wel en er rolden ook best leuke dingen uit, maar echt geïnspireerd raakte ik er zelf niet meer van. Ik maakte de beste kennis-, houdings- en gedragsdoelstellingen (en nog SMART ook), maar gemeten werden ze zelden. Ik verzon mooie middelen, en vaak leverden ze toch ook resultaat op. Maar op het moment dat het plan af was, was er vaak al zo veel veranderd in de omgeving van het project of de organisatie waarvoor ik het maakte, dat het – met de kennis van later – veel beter had gekund in mijn ogen.

Toen maakte ik kennis met (de communicatie)scrum. En daarmee vond ik de liefde voor mijn vak terug. Want door te scrummen wordt je plan flexibel. Lever je steeds tussentijds concrete resultaten op. Wordt het team zelfsturend en is de opdrachtgever in de juiste positie om goede beslissingen te nemen. En ben je accountable: je legt verantwoordelijkheid af en neemt verantwoordelijkheid voor de beslissingen die je als team hebt genomen.

En zo kan ik mijn vakkennis weer optimaal en met plezier inzetten. Want dat is waar het uiteindelijk voor mij altijd om draait: meerwaarde leveren voor de opdrachtgevers en projecten waar ik aan werk.

 

Meer weten over scrum? Neem contact op, dan kom ik langs (gratis!) voor een presentatie over scrum aan jouw eigen communicatie- of marketingcommunicatieteam!